ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΒΟΔΟΜΑΔΑΣ  
ΔΕΥΤΕΡΑ ΛΑΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ ΛΑΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ ΛΑΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ ΛΑΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΙΚΑ
ΣΑΒΑΤΟ ΛΑΙΚΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΙΚΑ